Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn

Nyheter

Plenitude (Eni) og HitecVision offentliggjør i dag en avtale om å utvide virksomheten til deres felleseide norske fornybarselskap Vårgrønn. Partnernes felles ambisjon er å utvikle Vårgrønn til å bli en betydelig aktør innen utvikling av havvind. Vårgrønns mål er å ha 5 GW kapasitet havvind installert og under utbygging innen 2030, med fokus på de nordeuropeiske markedene

Som en del av denne avtalen vil Vårgrønn kjøpe Plenitudes 20 prosent eierandel i Dogger Bank (UK), i tillegg til andre av Plenitudes tidligfase-initiativer i Vårgrønns vekstmarkeder. Gjennom transaksjonen vil HitecVision også øke sin eierandel i Vårgrønn fra 30,4 prosent til 35 prosent, mens Plenitude vil eie de resterende 65 prosent av selskapet.

Når Dogger Bank er i full produksjon i 2026, vil det være verdens største havvindpark. De tre fasene i prosjektet (A, B og C) vil ha en samlet installert kapasitet på 3,6 GW, og produsere nok fornybar kraft til å forsyne seks millioner husholdninger. Gjennom Dogger Bank-transaksjonen vil Vårgrønn investere i det mest modne markedet for havvind globalt og øke sin portefølje med 720 MW (netto).

Vårgrønn ble etablert av Eni og HitecVision i 2020 for å bidra aktivt i den globale energiomstillingen og bygger videre på partnerskapet som gjorde Vår Energi til et av de største olje- og gasselskapene på norsk sokkel.

I dag er Vårgrønn posisjonert i det norske havvindmarkedet og er del av konsortium for hver av de kommende lisensrundene for Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II. På Utsira Nord samarbeider Vårgrønn med Equinor, mens på Sørlige Nordsjø II har Vårgrønn inngått samarbeid med CorioGeneration (tidligere Green Investment Group) og det norske kraftselskapet Agder Energi.

– Dette er en strategisk transaksjon for HitecVision som styrker vår relasjon og langsiktige partner­skap med Eni. Sammen vil HitecVision og Eni utvikle en norskbasert, internasjonal havvindaktør. Dette er i tråd med vår strategi om å bygge verdiskapende selskaper som bidrar positivt i overgangen til nullutslippssamfunnet. Gjennom denne transaksjonen får Vårgrønn tilgang til det britiske havvind­markedet gjennom eierskap i det strategisk viktige havvindprosjektet Dogger Bank i Nordsjøen, sammen med sterke partnere som Equinor og SSE, sier Erlend Basmo Ellingsen, senior partner og leder for investeringsteamet i HitecVision.

– Med denne avtalen styrker Plenitude sin posisjon innen havvind i tråd med selskapets mål om 15 GW fornybar energi innen 2030. Vårt langsiktige partnerskap med HitecVision har vist at det evner å skape betydelige verdier. Gjennom utvidelsen av Vårgrønn, har vi som mål å bygge en spisset og finansielt uavhengig plattform med en diversifisert portefølje i det nordeuropeiske markedet, og som har kapasitet til raskt å bidra til å industrialisere havvindmarkedet som er ventet å vokse eksponentielt de neste årene, sier Stefano Goberti, CEO i Plenitude.

– Vi ser frem til å utvide porteføljen og bli en del av det verdensledende partnerskapet til Equinor og SSE frem mot produksjonsstart på Dogger Bank. Vi setter pris på tilliten fra aksjonærene som velger å fokusere sin havvindsatsing gjennom utvidelsen av Vårgrønn, sier Olav Hetland, CEO i Vårgrønn.

AVTALE INNGÅTT: Eni Plenitude og HitecVision styrker sitt strategiske samarbeid innen havvind gjennom utvidelse av Vårgrønn. Fra venstre; Alessandro DellaZoppa (Plenitude), Erlend Basmo Ellingsen (HitecVision), Silje Nilsskog (HitecVision), Olav Hetland (CEO, Vårgrønn), Kjell-Erik Endresen(HitecVision), Sunniva Bjørnstad (HitecVision), Mariangiola Mollicone(Plenitude), Giulio Morandini (Plenitude)

Vårgrønn kontakt:

Olav Hetland, CEO: +47 99 70 72 98

olav.hetland@vargronn.no

Illustrasjon Thumbnail: GE Renewable Energy

No items found.
30.6.2022