Ny rapport: Kompetansebehov i norsk havvindnæring

Nyheter

Norge kan få kompetanse- og kapasitetsmangel innen flere disipliner viktige for å få til en storstilt havvindutbygging i Norge. Det viser en ny rapport fra NORCE Research, på oppdrag for Vårgrønn.

På oppdrag fra Vårgrønn har forskningsinstituttet NORCE Research utarbeidet en oversikt over kompetansebehovet innen utvikling, utbygging og drift av havvindprosjekter i og utenfor Norge.

Rapporten er basert på 16 kvalitative intervjuer med både vindparkutviklere og leverandører, eksisterende litteratur og Thema-rapporten "Visjon 2050." Rapporten presenterer en oversikt over kompetansebehovet innen utvikling, utbygging og drift av havvindprosjekter i og utenfor Norge. Rapporten kartlegger også hvilken kompetanse som er tilgjengelig fra dagens offshoreaktiviteter i Norge og gir innspill på hvordan kompetansemangelen kan dekkes.

Rapporten viser videre at selv om det er mye overførbar kompetanse fra petroleumssektoren, er det også behov for forståelse for havvindmarkedet og konkret prosjekterfaring innen havvind. Det er kompetansemangler knyttet til sentrale komponenter som ikke produseres i Norge (som turbiner og elektrisk transmisjonssystem), nye tjenesteområder som juridisk regelverk og finansiering av havvindparker, og drift og vedlikehold av selve turbinene (vindteknikere). I tillegg er det mangel på tilgang på ingeniører og prosjektledere og etter hvert også på utenlandske verftsarbeidere.

Rapporten viser til fem ulike strategier for å håndtere utfordringene med kompetansemangler og kapasitet:

·        Utviklere og leverandører kan «investere» i havvinderfaring gjennom prosjektarbeid innen havvindprosjekt utenfor Norge eller havvindprosjekt for å elektrifisere norsk sokkel.

·        Utviklere og leverandører kan bygge allianser for sentrale komponenter med produksjon utenfor Norge.

·        Enkeltpersoner kan bygge havvindkompetanse gjennom etterutdanningskurs og spesialiseringer i generelle utdanningsprogram innen alle relevante fagområder, herunder blant annet ingeniørfag, økonomi og jus.

·        Enkeltpersoner kan bygge havvindkompetanse gjennom spesialiserte havvindfag. Et eksempel er energioperatørfaget som gir kompetanse innen drift og vedlikehold av selve turbinene.

·        Kapasitetsproblemer kan løses ved import av arbeidskraft og profilering av «grønne» arbeidsplasser.

 

Du kan lese hele rapporten og mer om de ulike funnene her:

Last ned rapporten

No items found.
24.10.2022