Stor interesse for Vårgrønnkonferansen i Stavanger

Nyheter

Over 100 representanter for politikk, myndigheter, industri og media deltok på den første utgaven av Vårgrønnkonferansen, som ble arrangert i samarbeid med Næringsforeningen i Stavangerregionen.

Bakteppet for årets konferanse er alvorlig. Behovet for fornybar kraft har aldri vært større gitt krig i Europa og den europeiske energikrisen. Havvind kan være avgjørende for å løse både energikrisen, og ikke minst den alvorlige klima -og naturkrisen, var budskapet til konserndirektør Olav Hetland i Vårgrønn under åpningen.  

Mens landene rundt Norge bygger havvind i stor skala, venter aktørene fortsatt på de første utlysningene på veien mot regjeringens mål om 30 GW havvind tildelt før 2040. Årets program var derfor fokusert rundt følgende spørsmål:

 • Er forutsetningene for et havvindeventyr på plass i Norge?
 • Hvordan kan aktører i høykostlandet Norge ta betydelige markedsandeler, og unngå at leverandørindustri og arbeidsplasser havner i andre land?
 • Har Norge nødvendig kompetanse, erfaring og kapasitet i arbeidsmarkedet til å oppfylle regjeringens ambisjon om en «storstilt» havvindsatsning?
 • Hvordan kan vi lære av og samarbeide med andre land om havvind?

Under temaet «Havvindnasjonen Norge – et nytt eventyr eller en utopi?» fikk deltakerne innsikt i ambisjonene og planene til myndighetene, forskningsmiljøer, investorer og selskaper.  

Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen, fortalte om regjeringens ambisjoner om å tildele arealer tilsvarende 30 GW havvind innen 2040, og hvordan de jobber for å nå dette målet.  

Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood, gjorde rede for de britiske havvindambisjonene og hvordan erfaringene fra Storbritannia kan være overførbart til et norsk hjemmemarked, og et større energisamarbeid i Nordsjøen. Storbritannia fikk sine første offshore vindmøller for mer enn 20 år siden. Siden den gang er det bygd ut mer enn 10 GW havvind på tvers av 38 havvindparker, og 16 GW til er for øyeblikket enten under utbygging eller planlagt bygget. Ambisjonen er 50 GW innen 2030.

Under konferansen ble også to nyheter lansert:

 • Atle Blomberg i NORCE presenterte funn fra ny rapport «kompetansebehov i norskbasert havvindindustri». Rapporten viser at det mangler spesifikk kompetanse for havvind. Selv om det er mye overførbar kompetanse fra olje- og gassnæringen, så mangler mange av fagområdene kursing og sertifisering for å få overført kompetanse fra dagens offshoreindustri til havvind.
 • Et nytt partnerskap mellom Vårgrønn og Flotation Energy om elektrifisering og dekarbonisering av olje -og gassinstallasjoner i skotsk del av Nordsjøen. Mer info her.

Vi ser frem til å ønske alle velkommen igjen neste år i energihovedstaden Stavanger!

*** Talere og paneldeltakere 2022:

 • Statssekretær i Olje- og energidepartementet, Andreas Bjelland Eriksen   
 • Storbritannias ambassadør til Norge, Richard Wood 
 • Tina Bru fra Høyre og Hadia Tajik fra Arbeiderpartiet
 • Varaordfører i Stavanger kommune Dagny S. Hausken  
 • Seniorrådgiver Amund Ljønes fra Statnett
 • Seniorforsker Atle Blomgren fra NORCE Norwegian Research Centre
 • Visekonsernsjef Øystein Stjern fra IKM Group
 • Seniorpartner Sunniva Landmark Bjørnstad fra HitecVision
 • Administrerende direktør Harald Minge i Næringsforeningen i Stavanger-regionen

No items found.
4.10.2022