Vårgrønn og Agder Energi slår seg sammen med Corio Generation for å vinne havvindprosjekt i Norge

Annonseringer

Oslo, 12. august, 2021: Vårgrønn, Agder Energi og Corio Generation går sammen om å utvikle havvindpark i Sørlige Nordsjø II.

Vårgrønn og Agder Energi, som har samarbeidet et halvt år, kan i dag melde at de utvider partnerskapet når Corio Generation, en av verdens største utviklere av grønn infrastruktur, blir en del av konsortiet. Konsortiet skal konkurrere om å bygge havvind på norsk sokkel i Sørlige Nordsjø II, der det er åpnet for til sammen 3 GW kapasitet.

– Vi er glade for å kunne lansere et unikt havvind-konsortium med en kombinasjon av en solid «track record» med havvind globalt, erfaring med og forståelse for regional nettinfrastruktur og markedsdesign, samt et tett samarbeid med leverandørindustrien. De komplementære egenskapene og en sterk felles ambisjon om å bidra til energiomstilling og havvind, ruster oss til å møte den tøffeste konkurransen i kappløpet om havvindlisenser, sier Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn.

Sørlige Nordsjø II-sonen er et av to områder der den norske regjeringen har åpnet for havvindutbygging. Med nærhet til det europeiske kraftmarkedet, grunne havdybder, gode vindforhold, og gode muligheter for sameksistens med andre næringer, er deler av Sørlige Nordsjø II-området spesielt godt egnet for storskala kraftproduksjon. Norge har arealet, vindressursene og leverandørindustrien som trengs for å bli en vindmakt til havs.

Visjon 50 GW i 2050, en samfunnsøkonomisk analyse utført av Thema Consulting på vegne av Agder Energi og Vårgrønn, viser hvordan en stor norsk havvindindustri kan gi 50.000 nye jobber, 100 mrd i årlig eksportverdi fra kraftsalg og kraft til ny fastlandsindustri frem mot 2050.

– Norge er et av de mest lovende landene for havvind i verden, og vi ser frem til å søke om konsesjon, sier Edward Northam, sjef for Corio Generation Europa.

– Vi er svært fornøyde med å samarbeide med Agder Energi og Vårgrønn om å etablere et sterkt havvindkonsortium for Sørlige Nordsjø II. Selskapene, som er basert på Sør- og Vestlandet, kan utnytte sin samlede energikompetanse og regionale tilstedeværelse, mens Corio Generation bidrar med erfaring fra utbygging av havvind og fornybar infrastruktur globalt. Til sammen utfyller vi hverandre og bidrar til å styrke konsortiet ytterligere.

– Det å skape en ny industri er Norges mål for utvikling av havvind i Norge. Vi jobber tett med den norske leverandørindustrien, og ser frem til å bidra til konsortiets sterke engasjement for lokal sysselsetting og leverandøraktivitet. Samtidig vil norsk havvind være et reelt bidrag til energiomstillingen i Europa, sier Steffen Syvertsen, administrerende direktør i Agder Energi.

– Corio Generation har lang erfaring med å utvikle og drive havvindparker globalt. Selskapet vant retten til å bygge 1,5 GW havvind i den svært konkurranseutsatte fjerde lisensrunden i Crown Estate i England. Det viser at Corio Generation bringer med seg erfaring, kapasitet og kompetanse som trengs for å sikre vårt konsortium lisenser i Norge, sier Vårgrønns Olav Hetland.

Vårgrønn og Agder Energi skal eie 37,5 prosent av konsortiet hver, mens Corio Generations eierandel blir 25 prosent. Vårgrønn blir prosjektleder for konsortiet.

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi, grunnlagt av det globale energiselskapet Eni og den norske energientreprenøren HitecVision. Begge selskapene har en lang historie innen offshore energi-sektoren og et sterkt engasjement for å bidra til energiomstillingen. Det samme partnerskapet grunnla også Vår Energi, og basert på dette mangeårige samarbeidet, vil Vårgrønn tilføre norsk offshore kompetanse, finansiell kompetanse og entreprenørånd til konsortiet.

Agder Energi er en av Norges ledende produsenter av ren, fornybar vannkraft, med lang erfaring innen utvikling av fornybar energi, sjøkabler og kraftsystemer. Det er også den regionale nettoperatøren i området der forbindelsen fra Sørlige Nordsjø II treffer land og har sterke kraftsystemer, som gir viktig lokal tilstedeværelse og kjennskap til konsortiet.

Corio Generation har finansiert mer enn 25 milliarder GPB (mer enn 300 milliarder kroner) i grønne energiprosjekter globalt. Selskapet har erfaring og kapasitet til å utvikle og drifte havvindparker, og har en havvindportefølje bestående av 11 GW kapasitet som enten er installert eller under utvikling. Dette gjør Corio Generation til en av verdens mest erfarne havvindutviklere.

***

Om Vårgrønn:

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi. Vi skal utvikle, bygge, drive og finansiere grønne energi- og infrastrukturprosjekter i det nordiske og baltiske markedet. Selskapet skal utvikle til sammen 1 gigawatt (GW) kapasitet frem mot 2030 – som tilsvarer investeringer opptil 2 milliarder kroner per år i perioden. Vårgrønn er eid av den globale energigiganten Eni og serieentreprenøren HitecVision, og bygger på det mangeårige samarbeidet som har skapt Vår Energi. Både Eni og HitecVision har lang historie i energisektoren og er sterkt engasjert i å bidra til energiomstillingen. Eni har en eierandel på 20 prosent i de to første fasene av vindparken Dogger Bank på 3,6 GW, som ligger utenfor den britiske kysten, og er verdens største havvindprosjekt. For mer informasjon, se: www.vargronn.no.

Om Agder Energi:

Agder Energi leverer ren energi for at samfunnet skal fungere, nå og for fremtiden. Konsernets virksomhet omfatter produksjon, distribusjon og salg av fornybar energi, samt energitilknyttede tjenester. Agder Energi eies av kommunene på Agder med til sammen 54,47 % av aksjene, og Statkraft Industrial Holding AS med 45,53 % av aksjene. For mer informasjon, se: www.ae.no.    

Om Corio Generation:

Corio Generation er en ledende global aktør innen bærekraftige investeringer og prosjektutvikling innen fornybar energi. Selskapet ble opprettet etter at Macquarie Group kjøpte UK Green Investment Bank (GIB) fra den britiske regjeringen. GIB ble etablert av britiske myndigheter i 2012 som verdens første statlige investeringsbank som skulle fremme det grønne skiftet. For mer informasjon, se: www.greeninvestmentgroup.com og www.macquarie.com.

Last ned pressemelding

No items found.