Vårgrønn og Equinor inngår samarbeid om flytende vind på Utsira Nord

Annonseringer

Gjennom en samarbeidsavtale ønsker Equinor og Vårgrønn, et norsk selskap innen fornybar energi etablert av HitecVision og Eni, å utarbeide og sende inn felles søknad til norske myndigheter om utvikling av flytende havvind på Utsira Nord utenfor vestkysten av Utsira og Haugalandet i den norske delen av Nordsjøen.

Olje- og energidepartementet har åpnet to områder for produksjon av fornybar energi til havs (Utsira Nord og Sørlige Nordsjø II), og myndighetene arbeider nå med lisensprosessen for norske havvindprosjekter.

Nordsjøen har blant de beste vindressursene i verden og er godt kjent for de to havvindselskapene.

Vindressursene i Nordsjøen er blant de beste i verden. En flytende havvindpark på Utsira Nord kan bli det neste prosjektet i stor skala som kan fremme industrialisering av flytende havvind og skape nye muligheter for norsk industri. Sammen med Vårgrønn ønsker vi å bidra til et nytt kapittel i Norges energihistorie og posisjonere flytende havvind som en ny bransje som bidrar til det grønne skiftet. Som det ledende selskapet innen utvikling av flytende havvind har Equinor den nødvendige erfaring og kompetanse til å utvikle Norges neste flytende havvindpark i full skala etter HywindTampen, sier Equinors konserndirektør for nye energiløsninger, Pål Eitrheim.

Vi er glade for å inngå et samarbeid med Equinor om flytende havvind og bidra til fortsatt utvikling av Norge som en ledende energinasjon. Dette prosjektet vil bli vesentlig for vår ambisjon om å eie og drive 1 gigawatt (GW) installert kapasitet innen 2030. Utviklingen av et hjemmemarked for havvindkraft, spesielt flytende, vil være viktig for å utvikle den norske leverandørbransjen og posisjonere nye teknologier for et voksende globalt havvindmarked. Vårgrønn med eiere har kompetansen og et sterkt engasjement for å bidra til å videreutvikle en ny bransje innen fornybarsektoren på norsk sokkel, sier Olav Hetland, konsernsjef, Vårgrønn.

Vårgrønn er et joint venture-selskap som eies avdet globale energiselskapet Eni og det norske energi- og investorselskapetHitecVision.  Equinor og Eni er partnerei Dogger Bank som nå bygges i Nordsjøen, og som blir verdens størstehavvindpark når den står ferdig. HitecVision og Eni har et langvarig samarbeidgjennom Vår Energi – det største uavhengige olje- og gasselskapet i Norge, oger partner i Hywind Tampen-prosjektet. Siden 1980-årene har HitecVision vært en ledende entreprenør og investor i energibransjen, og har investert i, kjøpt eller bygd opp mer enn 200 selskaper. Både HitecVision og Eni har i senere tid gitt fornybar energi en sentral plass i selskapenes strategier for å bidra til å fremskynde det grønne skiftet. Vårgrønn bygger på styrken, erfaringen og kapasiteten til både HitecVision og Eni for å nå sine ambisjoner innen fornybar energi.

Med mer enn ti års driftserfaring fra flytende havvind er Equinor verdensledende på utvikling av flytende havvind med flytende vindturbiner allerede installert og i produksjon. Equinor har klart å redusere kostandene for hvert flytende havvindsprosjekt selskapet har utviklet: Mellom demonstrasjonsprosjektet Hywind i 2009 og Hywind Scotland i 2017 reduserte selskapet investeringskostnadene per megawatt med 70 %. Når Hywind Tampen starter opp neste år er ambisjonen å redusere kostnadene ytterligere med mer enn 40 %. For begge Equinors flytende havvindprosjekter har norske leverandører vist evne til å konkurrere i et globalt marked med 30 % norsk andel på Hywind Scotland og 50 % på Hywind Tampen.

***

Kontaktperson:

Olav Hetland                                                        
CEO, Vårgrønn            
olav.hetland@vargronn.no
+47 99 70 72 98
www.vargronn.no

 

Fakta om Vårgrønn:

Vårgrønn er et norskbasert selskap innen fornybar energi. Vi skal utvikle, bygge, drive og finansiere grønne energi- og infrastrukturprosjekter i det nordiske og baltiske markedet. I første omgang vil Vårgrønn utforske muligheter innen utvikling av havvindparker, samt elektrifiseringen av olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Vårgrønn er eid av den globale energigiganten Eni og serieentreprenøren HitecVision, og bygger på det mangeårige samarbeidet som har skapt Vår Energi.  

Last ned pressemeldingBildekreditt: Equinor

No items found.