Vårgrønn og Flotation Energy inngår partnerskap om flytende havvind for å bidra til elektrifisering av olje- og gassfelt i Skottland

Nyheter

20. sep, 2022: Vårgrønn og Flotation Energy, to europeiske selskaper som utvikler og drifter havvindprosjekter, annonserer i dag at de etablerer et nytt partnerskap.

De to selskapene vil sammen søke om lisenser til å produsere fornybar energi fra havvind som skal bidra til elektrifisering og dekarbonisering av olje- og gassinstallasjoner i Nordsjøen. Potensiell overskuddskraft vil bli tilbudt britiske forbrukere.

De to selskapene vil søke om konsesjon under tildelingsrunden til Crown Estate Scotland, kjent som Innovation and Targeted Oil and Gas (INTOG). Tildelingen fra INTOG-runden vil gi et betydelig bidrag til Skottlands mål om netto nullutslipp. I tillegg vil det bidra til målet i «The North Sea Transition Deal» om å redusere utslipp fra offshorenæringen med minimum 50 prosent innen 2030.

Partnerskapet vil trekke på olje- og gassekspertisen til Vårgrønns eiere for å levere innovative løsninger og fremme utvikling av verdikjeden innen havvind i Skottland.

– Det haster med å dekarbonisere britiske olje- og gassplattformer. Flotation Energy tok initiativ til dette utviklingsarbeidet allerede i 2020. Vi er fast bestemt på å utvikle våre flytende havvindprosjekter videre slik at vi kan levere fornybar energi til olje- og gass-sektoren innen midten av 2020-tallet, sier Lord Nicol Stephen, administrerende direktør og en av gründerne av Flotation Energy.
– I tillegg til kutt i karbonutslipp, vil disse prosjektene føre til investeringer i milliardklassen og skape flere tusen nye arbeidsplasser. Dette vil også sikre at Skottland får en ledende posisjon innen flytende havvind. Vi er glade for å samarbeide med Vårgrønn slik at vi kan levere en sterk havvind-søknad i INTOG-runden, sier han.
Flotation Energy og Vårgrønn kombinerer unik erfaring innen utvikling av havvindsprosjekter. Vårgrønn tilfører kompetanse og erfaring fra norsk offshore og havvind. I tillegg bidrar Vårgrønn med finansiell ekspertise og styrke, gjennom god støtte av selskapets to eiere Eni og HitecVision. Flotation Energy har etablert en solid lokal posisjon i Skottland. Selskapet drives av en entreprenør-ånd, og organisasjon har med seg erfaring fra utviklingen av Kincardine, den største operative flytende havvindparken i verden. Vi ser frem til et godt samarbeid om dette viktige prosjektet for Skottland, sier Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn.

 

Om selskapene

Vårgrønn er et norskbasert havvindselskap som eies av det globale energiselskapet Plentude (Eni) og det norske energi- og oppkjøpsselskapet HitecVision. Vårgrønn ble etablert av Eni og HitecVision i 2020 for aktivt å delta i energiomstillingen, og bygge videre på det langsiktige partnerskapet som ble styrket gjennom utviklingen av Vår Energi til å bli et av de største selskapene på norsk sokkel. Vårgrønn har tidligere annonsert at selskapet vil kjøpe en 20 prosent eierandel i verdens største havvindpark, Dogger Bank (Storbritannia), samt andre tidlig-fase initiativer. I Norge har Vårgrønn etablert et partnerskap med Agder Energi og Corio Generation (tidligere Green Investment Group), som sammen vil delta i konkurransen om å bygge ut havvind i Sørlige Nordsjø II-området. Vårgrønn samarbeider også med Equinor om å utvikle flytende havvind på Utsira Nord i Norge. Innen 2030 har selskapet som mål å ha en total havvindskapasitet på 5 GW installert og sanksjonert i det europeiske markedet.

Flotation Energy holder til i Edinburgh, Skottland, og har vært en betydelig bidragsyter i utviklingen av Storbritannias og verdens havvindindustri. Flotation Energy har en voksende portefølje av havvindsprosjekter på 10 GW i Storbritannia, Irland, Taiwan, Japan og Australia, samt planlegger å ekspandere til flere markeder. Flotation Energy har kompetanse knyttet til prosjekt- og ingeniørledelse av store industriprosjekter.

 

Vårgrønn kontaktinformasjon:

Christer af Geijerstam, SVP Offshore  Wind
www.vargronn.no

Mobil: +47 40239313
E-post: christer.geijerstam@vargronn.no  


Flotation Energy kontaktinformasjon:

Lord Nicol Stephen, CEO Flotation  Energy plc
 www.greenvoltoffshorewind.com
 www.flotationenergy.com

Mobil: +44 (0) 7775 697 702
E-post: kirstinewood@flotationenergy.com

 

No items found.
20.9.2022