Vårgrønn og Flotation Energy tar flytende havvindprosjekt Cenos et steg videre – kan bli et av verdens største

Nyheter

Vårgrønn og vår partner Flotation Energy har levert melding for Cenos flytende havvindpark til Marine Scotland. Prosjektet kan bli en av verdens største flytende vindparker når den kommer i drift. Meldingen presenterer i detalj prosjektets omfang, formål og mulige effekter på miljøet, og markerer det første trinnet i prosjektets konsekvensutredning. Utviklingen av prosjektet forutsetter tildeling av areal fra Crown Estate i Skottland.

Cenos vil være plassert 200 km til havs i den sentrale Nordsjøen utenfor Storbrittania, med opptil 1.4 GW installert fornybar kapasitet. Etter planen vil Cenos levere kraft fra 2028 og bli koblet til det britiske nettet.

Den fornybare kraften og nettforbindelsen levert gjennom Cenos, vil gjøre det mulig for olje- og gassplattformer i nærområdene å gå over til å bruke fornybar energi. I tillegg forventes 5.5 TWh kraft å bli levert til det britiske nettet årlig, og gi forbrukerne fornybar elektrisitet. Totalt sett anslås Cenos-prosjektet å kutte utslipp med over to millioner tonn karbon hvert år, samtidig som det støtter kommersialiseringen av flytende havvindteknologi.

Cenos vil bidra til målet om å halvere utslippene fra britisk olje- og gassvirksomhet i 2030 i tråd med The North Sea Transition Deal, som er tilsvarende målene satt for petroleumsaktiviteten på norsk sokkel. Cenos vil gi et betydelig bidrag til å oppfylle Skottlands 2045 Net Zero-mål.

Flotation Energy og Vårgrønn samarbeider også om det flytende havvind-prosjektet Green Volt. Utviklerne har sendt inn lisenssøknader for både Cenos og Green Volt under Crown Estate i Skottlands Innovation and Targeted Oil and Gas (INTOG) lisensrunde for å redusere utslippene fra petroleumsindustrien og gi mer fornybar kraft. Crown Estate forventes å kunngjøre tildeling i 2. kvartal i år.

Besøk det nylig lanserte Cenos-nettstedet for å lære mer om prosjektet: www.cenosoffshorewind.com

Olav Hetland, Vårgrønn CEO, kommenterte:

"Over hele Europa ser vi et kappløp for å skalere flytende vindparker, og Cenos er klar til å gå foran når det gjelder å levere flytende vindkraft i kommersiell skala.
Prosjektet vårt er designet for å levere kraft så snart som mulig for å bidra til å oppfylle målene om utslippsreduksjon fra den britiske olje- og gassektoren, samtidig som det starter utviklingen av en verdensledende lokal verdikjede for flytende havvind sentrert rundt Nordsjøen.”

Lord Nicol Stephen, Flotation Energy CEO & Co-founder, sa:

"Innsending av melding for Cenos gjør at vi er klare for å levere fornybar kraft til mange av olje- og gassplattformene i den sentrale Nordsjøen allerede i 2028."
"Cenos vil bidra betydelig til Skottlands klimamål ved å fjerne to millioner tonn karbon fra energisystemet vårt hvert år. Prosjektets omfang er enormt. Det vil levere milliarder av pund med nye infrastrukturinvesteringer og bidra til å skape tusenvis av lokale jobber, som bidrar til å gjøre energiomstillingen til en realitet."

---

Merknader til redaktør

Vårgrønn er et norsk havvindselskap som driver energiomstillingen gjennom utvikling, bygging, drift og eierskap av havvind-prosjekter. Vårgrønn er en joint venture mellom energiselskapet Plenitude (Eni) og den norske energigründeren og investoren HitecVision. Vårgrønn har i dag en 20 prosent andel i verdens største havvindpark under utvikling, Dogger Bank (Storbritannia), og utvikler flytende og bunnfaste havvindprosjekter i Norge. Vårgrønns ambisjon er 5 GW av installert og sanksjonert havvindkapasitet innen 2030 i det nordeuropeiske markedet.

Flotation Energy er basert i Edinburgh, Skottland, og har vært en betydelig bidragsyter til å bygge en sterk offshore vindindustri i Storbritannia og utover. Flotation Energy har en voksende prosjekt-pipeline med 13 GW offshore vindprosjekter i Storbritannia, Irland, Taiwan, Japan og Australia, og har videre planer om å ekspandere til mange flere nøkkelmarkeder. Kompetansen til Flotation Energy-teamet ligger i prosjekt- og ingeniørledelse av store infrastrukturprosjekter. Flotation Energy har utviklet sine egne prosjekter, men anerkjenner også fordelene ved samarbeid og samarbeid med andre utviklere for å levere utprøvde, kostnadseffektive løsninger.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Beate Triantafilidis

Senior kommunikasjonsrådgiver, Vårgrønn

90425920

beate.triantafilidis@vargronn.no

No items found.
1.3.2023