Vårgrønn overtar 20 % av verdens største havvindpark

Nyheter

Stavanger, 17 oktober 2022 – Vårgrønn, et fellesforetak mellom det italienske energiselskapet Plenitude og den norske energientreprenøren og investoren HitecVision, tar over Plenitude sin andel i Dogger Bank A, B og C. Oppkjøpet gjør Vårgrønn til et ledende europeisk havvindselskap, og Norges største av sitt slag. Transaksjonen omfatter også andre tidligfaseprosjekter i Vårgrønns kjernemarkeder, i tillegg til en økt ambisjon om minst 5 GW installert eller igangsatt havvind innen 2030.  

– Vi er svært fornøyde med å ha gjennomført transaksjonen, og setter pris på tilliten fra aksjonærene og deres ønske om å bruke Vårgrønn for å styrke satsingen på havvind i Europa. Vi ser frem til et langt og godt samarbeid med partnerne våre i SSE Renewables og Equinor om å bygge og drifte verdens største havvindpark. Vårgrønn vil aktivt bidra til å realisere prosjektet og ser frem til å høste erfaringer som kan brukes for å konkurrere om konsesjoner i andre markeder, sier Olav Hetland, administrerende direktør i Vårgrønn.

Ved ferdigstillelse i 2026 vil Dogger Bank bli verdens største havvindpark. De tre fasene av prosjektet (A, B og C) vil ha en samlet kapasitet på 3.6 GW, som tilsvarer strømforsyningen til seks millioner britiske hjem. Prosjektet er det første som Vårgrønn gjør i Storbritannia, det mest modne markedet for havvind globalt, og vil øke kraftproduksjonen deres med 720 MW.

– Nordsjøen er en enorm kilde til grønn energi som er kritisk for å drive den grønne omstillingen i Europa. Dogger Bank A (1.2 GW) vil levere strøm allerede neste år. I tillegg til å bidra til at Storbritannia når sine klimamål og produserer fornybar energi til forbrukere, vil prosjektet også tiltrekke store investeringer og skape arbeidsplasser i Storbritannia, sier Hetland.

I juni lanserte Vårgrønn og eierne målet om 5 GW havvind installert eller under utbygging innen 2030. Som en del av transaksjonen har HitecVision økt sin eierandel fra 30,4 %til 35 %, mens Plenitude eier de øvrige 65 %. For å levere på den nye strategien vil Vårgrønn åpne et London-kontor og gjøre mange nyansettelser, med mål om å doble organisasjonen innen utgangen av første halvår 2023. Vårgrønn har oppdatert logo og visuell profil for å reflektere utvidelsen av selskapet og den nye vekstambisjonen.

Vårgrønn har tidligere gått sammen med Equinor for å utvikle flytende havvind på Utsira Nord og dannet et konsortium med Agder Energi og Corio Generation (tidligere Green Investment Group) for å søke om havvindutbygging i Sørlige Nordsjø II-området i Norge. I forrige måned annonserte Vårgrønn og Flotation Energy et partnerskap for å søke om konsesjon under tildelingsrunden til Crown Estate Scotland, kjent som Innovation and Targeted Oil and Gas (INTOG). INTOG er etablert for å bidra til dekarboriseringen av olje- og gassektoren i Skottland.  

Kontaktinformasjon Vårgrønn:

Olav Hetland, administrerende direktør: +47 99 70 72 98, olav.hetland@vargronn.no

Erik M. Dugstad, direktør for kraftmarked og samfunnskontakt: +47 408 416 62, erik.dugstad@vargronn.no

Nettside: www.vargronn.no                                  
LinkedIn:
www.linkedin.com/company/vårgrønn

No items found.
24.10.2022