Bærekraft er i kjernen av vår virksomhet - Vårgrønn slutter seg til FNs Global Compact

News

Bærekraft er kjernen i vår virksomhet i Vårgrønn, og derfor har vi nå underskrevet FNs Global Compact. Vi forplikter oss til å opprettholde deres ti prinsipper om menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter, miljø og anti-korrupsjon i alle våre forretningsaktiviteter og prosesser.

FNs Global Compact er et frivillig initiativ sentrert rundt CEO-forpliktelser. Initiativet teller mer enn 15 000 selskaper over hele verden som medlemmer.

«Ivaretakelse av menneskerettigheter og arbeidstakerrettigheter, beskyttelse av miljøet og støtting av antikorrupsjon er grunnleggende aspekter av ansvarlig forretningsatferd. Vi har innarbeidet disse prinsippene på tvers av Vårgrønns prosesser og praksis siden selskapets oppstart. Ved å nå bli offisiell underskriver av FNs Global Compact, forplikter vi oss til å fortsette å opprettholde disse prinsippene,» sier Vårgrønn CEO Olav Hetland.
«Vi vil også gå videre. Vi ønsker å bidra positivt til klima, natur og mennesker med våre havvindprosjekter. I vår kommende Environmental, Social and Governance (ESG) strategi vil vi legge frem hvordan vi jobber mot disse ambisjonene.»
«Som selskap og bransje er vi i et tidlig vekststadium, så nå er tiden inne for å sette bærekraft i sentrum for hvordan vi jobber. Hos Vårgrønn har vi som mål å være en leder i bransjen, og vi vil samarbeide tett med våre partnere og leverandører for å levere på vår strategi og forpliktelser.»

De ti prinsippene i FNs Global Compact er avledet fra: Verdenserklæringen om menneskerettigheter, International Labour Organization’s erklæring om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen, Rio-erklæringen om miljø og utvikling, og FNs konvensjon mot korrupsjon.

Utforsk de ti prinsippene i FNs Global Compact i detalj.

No items found.
27.2.2023