An agile company
powering the
energy transition

Om Vårgrønn

Vårgrønn er et norskbasert havvindselskap som driver energiomstillingen gjennom utvikling, bygging, drift og eierskap av havvind. Vår ambisjon er 5 GW installert kapasitet innen 2030 i det nordeuropeiske markedet.

Havvind i Nord-Europa

Det globale markedet for havvind vokser betydelig og stadig nye områder åpnes for storskala fornybar energiproduksjon. Grunne havdyp og gode vindforhold gjør Nordsjøen spesielt egnet for Vårgrønns utbyggingsplaner for havvindparker.

Vision 50 GW i 2050, en samfunnsøkonomisk analyse, utført av Thema Consulting på oppdrag fra Vårgrønn og deres partnere, viser hvordan havvind i Norge kan generere store mengder fornybar kraft til de europeiske markedene, og skape en sysselsettingseffekt på opptil mer enn 50 000 helårsverk og et marked for varer og tjenester som overstiger 100 milliarder kroner årlig i Norge frem mot 2050.

Våre eiere

Vårgrønn er et joint venture mellom det globale energiselskapet Plenitude (Eni) og den norske energigründeren og investoren HitecVision.

Med 7 milliarder EUR i kapital under forvaltning, er HitecVision en ledende investor i den europeiske energisektoren. I løpet av de siste 25 årene har selskapet etablert eller bidratt til utvikling og vekst av mer enn 200 selskaper. HitecVision har de siste årene fokusert på muligheter innen energiomstillingen, hvor samarbeid med etablerte industrielle aktører er en integrert del av selskapets forretningsmodell.

Plenitude er bærebjelken til Enis avkarboniseringsstrategi. Med en solid base på 10 millioner kunder, integrerer selskapet kraft og gass med fornybar energiproduksjon, energieffektivitetstjenester og elektrisk mobilitet. Selskapet har som mål å nå karbonnøytralitet innen 2040 og leverer ren energi til alle sine kunder.

Våre prosjekter

Vårgrønn har som mål å bygge ut havvind i sentrale nordeuropeiske markeder. Sammen med våre partnere er vi godt posisjonert og har ambisjoner om å utvikle en sterk havvindindustri i Norge og Nord-Europa:

Vårgrønn har en eierandel på 20 % i Dogger Bank (UK). Prosjektet vil stå ferdig i 2026, og vil da være verdens største havvindpark. De tre fasene av prosjektet (A, B og C) vil ha en samlet installert effekt på 3,6 GW. Vårgrønn er partner med Equinor og SSE.

Vårgrønn har dannet et konsortium med Å Energi (fusjon av Agder Energi og Glitre Energi) og Corio Generation (tidligere Green Investment Group) som skal søke om havvindutbygging i Sørlige Nordsjø II-området i Norge.

Vårgrønn har gått sammen med Equinor for å utvikle flytende havvind i Utsira Nord - området i Norge.

Vårgrønn og Flotation Energy inngår partnerskap om flytende havvind for å bidra til elektrifisering av olje- og gassfelt i Skottland i den kommende INTOG-runden.

Vårgrønn har overtatt flere tidligfaseinitiativer fra vår eier Plenitude.Team

Olav Hetland

Chief Executive Officer

Erik Dugstad

SVP Market Analysis
& Public Affairs

Christer Af Geijerstam

SVP Offshore Wind

Christian De Santis

Chief Financial Officer

Marianne Odland

Admin Lead

Bjørnar Talset

Vice President Offshore Wind

Bjørn Johansen

Engineering Manager

Frida Knudsen

Senior Advisor Project Management

Gudmund Bartnes

Senior Advisor Power Market

Helga Rognstad

Senior Advisor Public Affairs

Beate Triantafilidis

Senior Advisor Communications

Joakim Helgesen

Senior Business Analyst

Håvar Røstad

Consent Manager

Kjersti Selvik

Compliance Officer

Kristian Solberg

Business Manager

Stine Kyllesø

Project Controller

Torjus Ø. Fongaard

Financial Controller

Rachel Duncan

Financial Analyst
Se styret

Jobbmuligheter

Vi har store vekstambisjoner og teamet vårt vokser stadig.

Er du interessert i å bli en del av teamet vårt?

Du kan sende en åpen søknad ved å sende CV og søknadsbrev til Julie Higgins, Team coordinator offshore renewables at Taylor Hopkinson: j.higgins@taylorhopkinson.com.

Eni and HitecVision launch VårGrønn

Heading

The global energy company Eni and the Norwegian energy entrepreneur and investor HitecVision are today announcing the establishment of a new joint venture company VårGrønn, which will focus on renewable energy projects in Norway. This also marks the start of a broader strategic partnership. 

VårGrønn is built on the long-term partnership between Eni and HitecVision that has created Vår Energi, one of the largest and fastest-growing oil and gas producers on the Norwegian continental shelf [and the whole of Western Europe].  Like Vår Energi, the partnership between Eni and HitecVision will offer VårGrønn the strengths of a global energy giant combined with local knowledge, access to capital and entrepreneurial culture and drive. 

VårGrønn aims to become a major company within development, construction, operation and financing of renewable energy projects in Norway.  As a first step, the company will pursue opportunities in the offshore wind space linked to the electrification of offshore oil and gas installations and participate in the upcoming Norwegian tender processes. The company will thus support Vår Energi’s ambition to reduce climate emissions and contribute to the electrification of the Balder and Grane fields in the “Utsira Nord” area offshore Norway.

Eni and HitecVision launch Vårgrønn

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar.  Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar.  Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus. Sed tincidunt aliquam nibh at pulvinar. Sed nisl velit, varius a retrum eu, varius tincidunt metus.

About VårGrønn

VårGrønn is a Norway-based renewable energy company. We aim to develop, construct, operate and finance green energy and infrastructure projects in the Nordic market.
Our ambition is to reach an installed capacity in the region of 1 GW by 2030.

Offshore wind in Norway

By allowing private companies to submit license applications for offshore renewables, the Norwegian Government has signalised an important step towards creating a domestic offshore wind industry.  HitecVision is the largest private sector investor in the Norwegian oil and gas industry, and has announced an ambition of also becoming a major contributor to the energy transition through future investments in renewable energy and infrastructure.
“As a global leader in offshore operations and a major energy nation, Norway is in a position to develop a leading offshore wind industry and unlock significant value creation. We see this opportunity as an attractive investment case,” says Ole Ertvaag, CEO and founding partner of HitecVision.

Aktuelt

Management

No people found.